Polski Związek Hydro Odrzutowy w PKSN

30 maja 2019

Polski Związek Hydro Odrzutowy jest 43. organizacją członkowską w Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich. 

Propagowanie i upowszechnianie idei sportów hydro odrzutowych poprzez organizowanie zawodów, szkoleń i wydawanie patentów potwierdzających umiejętności hydro odrzutowe to podstawowe cele i zadania Polskiego Związku Hydro Odrzutowego. Podstawowymi sportami hydro odrzutowymi są flyboarding i jet surfing, a PZHO został stworzony z myślą o wszystkich amatorach latających maszyn takich jak Flyboard, Aquaboard, Jetlev-Flyer czy też Jetovator.

Warto dodać, że PZHO jest pierwszym na świecie oficjalnym Związkiem Narodowym sportów hydro odrzutowych.

 

Members